Công ty Cổ phần công nghệ TTB

Hotline Kinh Doanh

094 797 7117

Hotline Kỹ Thuật

098 797 7117

Kinh Doanh

094 797 7117

Kỹ Thuật

098 797 7117

Encoder Sew Eurodrive OG83 UN 1024

Encoder SEW
Nguồn cấp: 4.75…30VDC
Số xung: 1024
IP 66

Danh mục: