PLC Delta DVP-SV series (4 ngõ ra phát xung 200KHz cho servo)

Liên hệ

PLC delta phát xung tốc độ cao( PLC Delta DVP-SV)

PLC Delta DVP – SV Series được thiết kế cho điều khiển vị trí 2 trục của AC Servo, máy cắt (điều khiển servo tốc độ cao), tời chính của cần trục, điều khiển máy cắt dùng servo…