PLC Delta DVP-SA2 series (2 ngõ phát xung servo 100KHz)

Liên hệ

PLC Delta DVP-SA2 được thiết kế nhỏ gọn, cung cấp bộ nhớ chương trình lớn và hoạt động hiệu quả, PLC Delta DVP-SA2 là PLC Delta mạnh mẽ trong ứng dụng phát xung cho Servo